MBDW - Lider Placówki Stomatologicznej

27 Października 2018, 10:00 (Sobota) - 27 Stycznia 2019, 17:00 (Niedziela)

Katowice, Warszawa

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Bilet normalny 1 osoba 23-24 listopad 2018 Katowice
22 Grudnia 2018, 18:00 1 650,00 zł
  Bilet normalny 1 osoba 26-27 styczeń 2019 Warszawa
25 Stycznia 2019 1 650,00 zł


Model Biznesowy DentalWay

- Lider Placówki Stomatologicznej 


KATOWICE 23-24 listopad 2018 r.

WARSZAWA 26-27 styczeń 2019.

  

To, że jesteś ekspertem nie oznacza, że jesteś naturalnym liderem. Przywództwo jest jak taniec, gdzie wszyscy zaangażowani mimo różnych temperamentów, charakterów i poglądów dzielą wspólną wizję i podążają w kierunku tych samych celów.    
SZKOLENIE DLA: całej Kadry Personelu Medycznego 

CELE SZKOLENIOWE:

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 • Jak stosować prawa efektywnego przywództwa.
 • Jak rozpoznawać i wykorzystywać fazy wzrostu przywództwa i będzie wiedział jak je realizować na gruncie zawodowym.
 • Jakie są mechanizmy motywacyjne, którymi będzie mógł oddziaływać na zespół i pacjentów.
 • Jakie są wyniki 20 letnich badań Instytutu Gallupa (ponad milion przebadanych pracowników) dotyczących czynników zaangażowania pracowników.

Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:

 • Wyznaczać cele pacjentom i inspirować do działania.
 • Wykorzystać istotę 6 praw przywództwa w pracy z pacjentem.
 • Wdrożyć zmianę, która będzie miała ogromną rolę w rozwoju organizacji i ludzi.
 • Wykorzystać macierz Kena Blancharda i zrozumie kiedy wspierać, a kiedy ukierunkowywać podwładnych.

Po szkoleniu uczestnik rozwinie kompetencje:

 • Rozwijania motywacji do działania w innych.
 • Budowania w ludziach motywacji w oparciu o poszerzony zakres wiedzy na temat teorii i procesów motywowania ludzi (Maslow, Herzberg, McGregor).
 • Wzmacniania siły motywacji (pozna model Victora Vrooma).
 • Dawania informacji zwrotnej i zrozumie wagę oraz przydatność informacji zwrotnej w procesie motywowania do podjęcia działania i planowania leczenia.
 • Dawania informacji zwrotnej także w zespole.

EFEKTY SZKOLENIOWE:

Szkolenie pozwala przyjrzeć się sobie w roli przełożonego/lidera pod kątem budowania autorytetu, inspirowania innych do działania oraz odkrywania w sobie charyzmy potrzebnej do bycia świadomym i bardzo skutecznym przywódcą.

Kurs umożliwia też przyjrzenie się ludziom pod kątem ich głębokich motywacji i ukrytych kompetencji tak aby można było w pełni pracować nad ich rozwojem zawodowym. 


PLAN SZKOLENIOWY:

I. JA, CZYLI KTO? MY, CZYLI ZESPÓŁ.

1.Quo vadis liderze? - porywająca wizja jako źródło Twojej siły.

2.Skuteczne, a nieskuteczne zwerbalizowanie wizji.

3.Kim jestem i po co to robię?, czyli tożsamość i misja lidera w organizacji i jej wpływ na zaangażowanie pracowników.

4.Jak generować zmianę w postawach podwładnych? - zmiana na poziomie: tożsamości, misji, przekonań ludzi oraz ich zachowań.

5.Jak komunikować się z zespołem i wpływać na jego efektywność - poziomy neurologicznego funkcjonowania ludzi wg. Roberta Diltsa.

6.Inspirowanie zespołu - jak tworzyć pracowników-zapaleńców?

7.Zachęcanie pracowników do samodzielnego myślenia, czyli tworzenie przestrzeni wzrostu dla zespołu.

II. MOTYWOWANIE - KLUCZOWY ZASÓB LIDERA

1.Teorie motywowania i ich zastosowanie w praktyce:

 • teoria potrzeb Maslowa,
 • czynniki motywacji i higieny (demotywacji) wg. Herzberga,
 • ludzie spod znaku X i Y wg. McGregora,
 • modyfikacja zachowań Skinnera.

2.Wyniki badań dotyczących zaangażowania pracowników Instytutu Gallupa.

3.12 najważniejszych czynników decydujących o zaangażowaniu pracowników w realizację celów firmy.

4.Metaczynnik oddziaływujący na wszystkie inne motywatory świadczące o zaangażowaniu personelu.

5.Model motywacji Victora Vrooma, czyli co decyduje o sile motywacji człowieka? 

III. PRAWA PRZYWÓDZTWA

1.Jak skłonić ludzi do uczestnictwa?, by realizować prawo wpływu.

2.Skąd czerpać siłę? Prawo szacunku mówi, że ludzie podążają za liderami silniejszymi niż oni sami.

3.Lider znajduje marzenie, a potem ludzi. Ludzie znajdują lidera, a potem marzenie - prawo przekonywania.

4.Prawo wewnętrznego kręgu, czyli jak pomagać pracownikom zobaczyć wielkość w nich samych?

5.Fazy wzrostu przywództwa, czyli jak być świadomym i skutecznym liderem? - prawo ciągłości procesu.

6.Jaki jest nasz cel? Odpowiem jednym słowem: zwycięstwo! W. Churchill - jak realizować prawo zwycięstwa?

IV. PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE

1.Zdefiniowanie przywództwa sytuacyjnego.

2.Model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda.

3.Jak dostosować styl przywództwa do etapu rozwoju pracownika.

4.Zmiany etapów rozwoju jednostki zależnie od zadania lub celu.

5.Jak wychodzić naprzeciw realnym możliwościom jednostki?

6.Jak prawidłowo zdiagnozować etap rozwoju zespołu i jego potrzeby?

V. GENEROWANIE ZMIANY

1.Waga zarządzania zmianą - szansa, czy zagrożenie?

2.Jak zarządzać procesem wprowadzania zmiany?

3.Zaangażowanie i wpływ pracowników na planowanie zmian.

4.Agent zmiany, czyli Ty?

5.Osiem strategii zarządzania zmianą.

VI. WSPIERAJĄCA INFORMACJA ZWROTNA

1.Rola i znaczenie informacji zwrotnej:

a.wspieranie współpracy w zespole,

b.dążenie do rozwoju pracowników,

c.budowanie atmosfery otwartości,

d.wzajemne motywowanie.

2.Zasady udzielania informacji zwrotnej podwładnym.

3.Jak przygotować się do rozmowy z podwładnym.

4.Wspierająca informacja zwrotna - model 2+2.

5.Rozmowa zorientowana na zmianę postawy podwładnego, a rozmowa korygująca.

6.Błędy w udzielaniu informacji zwrotnej.


W TRAKCIE PRZERW:

 • Rozmowy indywidualne   

PO SZKOLENIU:

 • Indywidualne badanie potrzeb i case'y.
 • Zadania po szkoleniu.
 • Stały kontakt z trenerem.    

Szkolenie prowadzone jest przez osobę, która specjalizuje się w rozwoju gabinetów stomatologicznych, zatem możesz mieć pewność, że zawartość szkolenia i przykłady będą sprawdzone właśnie w branży stomatologicznej. 

Kamil Kuczewski

Prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem w gabinecie stomatologicznym. Twórca projektu DentalWay - biznesowego programu rozwoju placówki stomatologicznej, który polega budowaniu modeli biznesowych i modeli komunikacji z pacjentem. Od 2005 roku specjalizuje się w psychologii osiągnięć, skutecznej komunikacji.

Występował jako wykładowca Glaxo Smith Cline, wykładowca podczas konferencji Okręgowej Izby lekarskiej w Warszawie, wykładach Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii, CEDE.

Jego artykuły można znaleźć w gazetach Stomatologia, Dental Tribune, Medical Tribune, oraz portalach Infodent 24, Dental Radio, Stomatologia, Dentowizja i Dentonet. Praktyk przedsiębiorca specjalizujący się w szkoleniach biznesowych.


UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

1. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie

2. Konsultacje indywidualne z prowadzącym 2 tygodnie po szkoleniu.

3. Skrypt szkoleniowy

REFERENCJE VIDEO:

ZDJĘCIA Z POPRZEDNICH WYDARZEŃ:


NASZE PUBLIKACJE POJAWIAŁY SIĘ W TAKICH MEDIACH JAK:

WYSTĘPUJEMY NA NAJWIĘKSZYCH KONFERENCJACH STOMATOLOGICZNYCH:

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

MIEJSCE I TERMIN:

KATOWICE: 23 - 24 listopad 2018 r.

WARSZAWA: 26-27 styczeń 2019 r.

Czas trwania: 2 dni, godz. 10-17


Minimalna liczba uczestników: 5

W przypadku mniejszej liczby uczestników niż 5 osób zostanie wyznaczony nowy termin szkolenia

Kupno biletu oznacza zaakceptowanie regulaminu dostępnego pod linkiem:

http://dentalway.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ:

ABY ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE NALEŻY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE NA ADRES MAILOWY: biuro@dentalway.pl

Po wysłaniu maila otrzymasz maila z formularzem zgłoszeniowym do wypełnienia

tel. kontaktowy: 733 203 682

biuro@dentalway.pl

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w katowice, warszawa wydarzenia Katowice, Warszawa